Una informatització necessària

Aquesta secció està compromesa amb  la conservació de la història del basquetbol colomenc i es vol convertir en format digital, ja sigui en format pdf o en altres formats, documents de la història dels clubs colomencs i de la història en general del basquetbol de la ciutat.

En aquest espai, diferenciat per clubs, es poden trobar antigues revistes convertides, del CB Santa Coloma, documents referents a torneig com de Basquet Draft Gramenet i Gramenet BC, actuals revistes digitals de l'ADE Fuster o el darrer projecte digital de www.territoribc.com.

Seguidament es poden trobar, per clubs / entitats, les diferents publicacions per a las seva consulta i/o descàrrega. Aquesta secció segueix buscant història del nostre i seguirà ampliant-se periodicament.