La Meva Pissarra si que es mou


Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Situacions a camp obert amb superioritats numeriques momentànies

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 3c3 continu amb activació / anticipació de la defensa desperta

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 2c2 en dos situacions

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 3c3 per ajudes amb pressa de decisions rapides i rotacions defensives definitives

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Superioritats.

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Pressa de decisions de 1c0+1 a 2c1+1

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 2c2+1 i 3c3 amb desajustos defensius

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Metodologia activa

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Joc d'activació per entrar a pista

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 1c1 més tornada 2c1

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 1c1 i 2c2 amb molta variabilitat de posicions

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Dos exercicis de contraatac

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 1c1 +1 / -1

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 3c2

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Exercici simple de rebot

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 3c0 / 3c2

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Estrella de pase

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Exercici de tir amb matissos

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Clash Royal

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Presa de decisions

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: Defensa 1c1 tota la pista

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 1c1 compartit

Llegeix més  

Challenge “La Meva Pissarra si que es mou”: 2c1+1

Llegeix més