29 Nov
29Nov

Exercicis publicats per l'entrenador Eduardo Burgos a la seva pàgina web Vive el Basket, el març del 2021. 

 En aquest post us presentaré una sèrie composta de quatre exercicis en què el nostre objectiu principal serà treballar un conjunt de conceptes defensius com són: 1) Desplaçaments defensius, 2) defensa anticipada del receptor, 3)1c1, 4) 2c2 i 5) 2c3 (realització diversa de traps, 2 contra 1). 

 L'exercici que us grafico al primer diagrama està extret d'un vídeo de Brian Williams que he vist publicat recentment, els altres tres exercicis han estat de la meva pròpia creació tenint com a base l'exercici anterior. 

Diagrama nº1 (un contra un) i diagrama nº2 (dos contra dos) 

Al primer diagrama, col·loquem els jugadors tal com al gràfic, dos atacants (1 i 2 de blau) i un defensor (3 de vermell), a més situem dos cons de forma estratègica. 

S'inicia l'exercici amb el jugador nº3 que surt realitzant desplaçaments defensius en ziga-zaga entre els dos cons, quan el jugador nº1 aprecia que envolta el segon con intenta passar la pilota al nº2, el defensor nº3 tractarà i defensar anticipadament la línia de passada impedint la recepció de la pilota pel nº2, si rep aquesta jugarà un 1c1 per aquest costat del camp.

Al diagrama nº2, realitzarem l'exercici de forma semblant però en aquest cas per finalitzar amb un 2c2. En aquest cas només col·locarem un con al colze de la zona (elbow). 

El format de l'exercici en el seu inici és similar a l'anterior, jugador nº3 surt en ziga-zaga envoltant el jugador nº4 i el con per defensar el nº2. Però ara hi afegirem un segon defensor que serà el jugador nº4, que quan és sobrepassat pel nº3 en els seus desplaçaments defensius envoltarà el con i s'anirà a defensar el nº1. A partir d'ara es jugarà un 2c2, sent els atacants els números 1 i 2 de blau i els defensors els números 3 i 4 de vermell. 

Diagrama nº3 (2c3, trap al driblador) i diagrama nº4 (2c3, trap al receptor del segon passi) 

En els dos següents exercicis seguint la mateixa inèrcia i dinàmica dels exercicis anteriors treballarem dos atacants contra tres defensors, sent el tercer defensor el jugador núm. 5 que substitueix el con que anteriorment posàvem en els exercicis anteriors. Al primer d'ells el jugador núm. 5 acompanyarà el defensor núm. 3 per anar a fer un trap (2c1) al driblador que serà el receptor de la primera passada, mentre que el defensor núm. 4 al costat contrari de l'atac defensarà l'atacant núm.  

Al diagrama nº4 tornem a treballar en un format similar a la idea que subjau en tots els exercicis, però en aquest cas en la nostra defensa del dos contra tres farem el trap al receptor del segon passi (nº1) amb els dos defensors més propers ( nº4 i nº5). Al costat contrari el jugador nº3 defensarà el jugador nº2. 


Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.