19 Feb
19Feb

Avui, 19 de febrer, es el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia a l’esport, i durant aquesta setmana, www.territoribc s’ha adherit al Protocol, Santa Coloma Xarxa Violeta, per un espai públic, d’oci i festiu lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques, como iniciativa per contribuir a ensorrar aquest gran problema de la nostra societat. 

Cal dir que iniciatives com aquestes son força importants fer-les fortes per conscienciar a la societat dels seus objectius i sobre tot per que siguin enteses per el nostre entorn. També hem d’entendre que s’ha d’aconseguir l’equilibri en totes les iniciatives que es promoguin, no hem de passar a només ajudar a un sector quan sempre hi ha sectors desvalguts en qualsevol mateix aspecte de la vida. No tot es blanc, ni es negre. No ens deixem portar per la corrent de la multitud i de qui vol aprofitar les modes per ser més popular, siguem nosaltres i no ells. 

Adjuntem aquest enllaç perquè us podeu descarregar el Protocol, Santa Coloma Xarxa Violeta, per un espai públic, d’oci i festiu lliure de violències masclistes i lgtbifòbiques, que el nostre Ajuntament ha preparat i a continuació s’acompanya un extracte del mateix, concretament del punt 5 “Principis Generals d’Actuació i Agents implicats”. 

5/ PRINCIPIS GENERALS D’ACTUACIÓ I AGENTS IMPLICATS

Aquesta campanya s’emmarca dins un model feminista de prevenció i abordatge de les violències sexistes i LGTBI-fòbiques i té en compte l’especificat que comporta l’atenció, l’acompanyament i la reparació de les violències sexuals.

5.1. Principis generals d’actuació 

 • Volem contribuir a un model de seguretat comunitari i feminista que posi en valor la implicació de les persones en la prevenció de les violències i l’agència i llibertat de les dones. Volem contribuir a una nova reconceptualització de l’espai públic.
 • Entenem la violència sexista i LGTBI-fòbica com un contínuum, que va des de l’expressió de microviolències quotidianes a agressions sexuals i/o LGTBI-fòbiques.
 • Cal identificar les diverses expressions de les agressions sexistes i LGTBI-fòbiques, ja que moltes de les seves manifestacions esdevenen invisibles perquè estan normalitzades socialment i culturalment.
 • Hem d’obrir la mirada en relació a qui les pot patir; malgrat que les agressions sovint afecten més dones joves o persones homosexuals o trans*, tots podem patir-les, més enllà de l’edat, l’opció identitària o afectiva sexual.
 • L’objectiu de l’atenció és acompanyar i donar suport a la persona, o persones que han patit una agressió, des del respecte i el reconeixement de la seva agència i decisió.
 • Les agressions masclistes s’expressen mitjançant una gradació de manifestacions, les respostes tindran en consideració el nivell i les característiques de l’agressió.

5.2. Agents implicats 

En el desplegament d’aquesta campanya hi participen una multiplicitat d’actors: serveis municipals, entitats, establiments d’oci nocturn... A continuació detallarem alguns dels més destacats per la rellevància de la seva actuació. 

5.2.1. Prevenció 

5.2.1.1. Agents preventives: consell de les dones i la taula lgtbi. 

Objectius: 

 • -Sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 • -Detectar possibles agressions heteropatriarcals.
 • -Informar, acompanyar i donar suport a aquella persona o persones que hagin patit una agressió.

 Principis de la seva actuació: 

 • Informar i sensibilitzar per a la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 • Proporcionar un espai d’escolta i seguretat, sense jutjar i oferir suport emocional a la persona.
 • Informar la persona, o persones agredides, sobre el protocol, acompanyar-la al Punt Lila per tal de proporcionar-li una atenció i un acompanyament especialitzats.

"Cal dir que iniciatives com aquestes son força importants fer-les fortes per conscienciar a la societat dels seus objectius i sobre tot per que siguin enteses per el nostre entorn. També hem d’entendre que s’ha d’aconseguir l’equilibri en totes les iniciatives que es promoguin, no hem de passar a només ajudar a un sector quan sempre hi ha sectors desvalguts en qualsevol mateix aspecte de la vida. No tot es blanc, ni es negre. No ens deixem portar per la corrent de la multitud i de qui vol aprofitar les modes per ser més popular, siguem nosaltres i no ells"

5.2.1.2. Espais violetes  

Objectius: 

 • Esdevenir espais de referència a la ciutat.
 • Sensibilitzar i prevenir les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 • Detectar possibles agressions heteropatriarcals.
 • Acollir, informar i activar el protocol davant una agressió sexista i/o LGTBI-fòbica.

 Principis de la seva actuació: 

 • Informar i sensibilitzar per a la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 • Proporcionar un espai d’escolta i seguretat, sense jutjar i oferir suport emocional a la persona.
 • Informar la persona o persones agredides i activar el protocol, si cal, per tal de proporcionar-li una atenció i un acompanyament especialitzats.

 5.2.2.   Intervenció

5.2.2.1. Establiments d’oci  

Objectius: 

 • Col·laborar en la sensibilització i la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a la ciutat.
 • Esdevenir espais segurs i lliures de violència.
 • Oferir una primera atenció, centralitzar les intervencions en casos d’agressió i activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció.

Principis de la seva actuació En el cas que es produeixi una agressió: 

 • Proporcionar un espai de seguretat a la persona agredida.
 • Escoltar-la, proporcionar-li suport i respectar les seves decisions.
 • Informar-la sobre el Protocol i sobre els seu dret a interposar una denúncia i a rebre atenció sociosanitària especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes.
 • Activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció.

5.2.2.2. Punts lila  

Objectius: 

 • Informar i sensibilitzar per a la prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
 • Oferir una atenció especialitzada, centralitzar les intervencions i activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció.
 • Recollir dades i elaborar un informe amb les característiques de les intervencions fetes i de les tipologies de les violències detectades.

Principis de la seva actuació En el cas que arribi una persona que ha patit una agressió: 

 • Proporcionar un espai de seguretat a la persona agredida.
 • Escoltar-la activament, no jutjar-la i oferir-li suport emocional.
 • No deixar-la sola, acompanyar-la en el seu procés, respectant les seves decisions.
 • Informar la persona sobre el protocol i sobre el seu dret a interposar una denúncia i a rebre atenció sociosanitària especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes.
 • Activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció.

 5.2.2.3. Servei d’agents Cívics Nocturns “Serenos I Serenes”  

Objectius: 

 • Oferir un acompanyament personalitzat a aquella persona que el requereixi, particularment en aquells casos en què s’hagi activat el protocol per agressions de nivell 1.
 • Identificar, prevenir i informar de qualsevol manifestació de violència sexista i/o LGTBI-fòbica que es produeixi a l’espai públic.

 Principis de la seva actuació En el cas que arribi una persona que ha patit una agressió: 

 • Proporcionar-li un acompanyament personalitzat.
 • Informar la persona que hagi patit una agressió sobre el protocol i sobre els seu dret a interposar una denúncia i a rebre atenció sociosanitària especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes i/o LGTBI-fòbiques
 • Activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció, mitjançat comunicació a la Policia Local.

 5.2.2.4. Circuit local d’abordatge integral de les violències masclistes  

Objectius: 

 • Atendre la persona agredida en el marc de la seva competència professional.
 • Oferir-li informació sobre el protocol i el seu dret a denunciar, acompanyar-la al Punt Lila per tal de proporcionar-li una atenció i un acompanyament especialitzat.
 • Activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció.

 Principis de la seva actuació: 

 • Atendre la persona agredida, escoltar-la activament, no jutjar-la i proporcionar-li suport emocional.
 • Informar la persona sobre el protocol, sobre el seu dret a interposar una denúncia i a rebre atenció sociosanitària especialitzada en l’abordatge de les violències masclistes.
 • Activar, si escau, el dispositiu especial d’atenció.
Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.