25 Aug
25Aug

Exercici publicat a la pàgina quebaloncesto al febrer de 2013

El joc capitans i mariners per a minibàsquet és un exercici enfocat a augmentar el maneig de baló mitjançant la introducció d'un petit element de competitivitat.

Objectiu del Joc Capitans i Mariners per a Minibàsquet  

  • Millorar el maneig de pilota.
  • Introduir canvis de mà al pot.
  • Assentar les bases de l'entrada a cistella.

Continguts del Joc Capitans i Mariners per a Minibàsquet  

  • El desenvolupament de l'exercici permet als jugadors triar quina opció d'atac volen dur a terme mentre que l'adversari s'ha d'anteposar a l'atacant i fer correctament l'entrada a cistella. D'aquesta manera, no només han d'estar pendents del pot, sinó també del comportament del rival.
  • Una de les opcions és fer un canvi de mà al pot i fer l'entrada a cistella, així s'afavoreix que desenvolupin un bon maneig amb les dues mans, i no sempre amb la de control natural.
  • En fer les entrades a cistella reiteradament, l'entrenador ha d'anar corregint les fallades que hi pugui haver, i fixar els conceptes de la mecànica.

Material necessari per al Joc “Capitans i Mariners” per a Minibàsquet  

Es necessiten 2-4 pilotes, 4 cons i una cistella. 

Es pot recórrer a cèrcols per assenyalar les zones on han de fer els passos de l'entrada a cistella. 

Desenvolupament del Joc “Capitans i Mariners” per a Minibasket  

Se separa els jugadors en 2 equips, a l'atzar un dels equips serà considerat el de Capitans, i l'altre equip estarà constituït pels mariners. Els capitans seran els que manen i els mariners hauran de realitzar la mateixa acció que executin els capitans. 

Es col·loquen els quatre cons a la línia del mig camp, de 2 en 2 i separats entre ells 1 metre, davant de la fila dels jugadors que estan situats al fons del camp. 

S'expliquen les diferents opcions que pot fer el jugador, un cop surti botant de la línia de fons: 

  • Continuar en línia recta i fer una entrada


Opció 1: Entrada a cistella. 

  • Continuar en línia recta fins al con i fer un canvi de mà al pot i seguir fins entrar a cistella amb la mà canviada


Opció 2: Canvi de mà i entrada a cistella. 

  • Arribar botant fins al con i fer un canvi de direcció, de manera que es faci l'entrada a la cistella més propera a la fila de jugadors.

Opció 3: Canvi de direcció i entrada a cistella 

Un cop s'ha entès que es poden fer aquestes 3 variables, l'element competitiu que presentàvem al principi apareix en escena. Els jugadors que pertanyen a l'equip de mariners poden “ascendir” a capitans si, realitzant els mateixos moviments que el Capità, aconsegueixen fer una entrada a cistella i encistellar abans que ell. Si ho aconsegueixen, el jugador que pertanyia a l'equip dels capitans passa a l'equip dels mariners.


Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.