10 Nov
10Nov

Exercici publicat a la pàgina web basketadn.com 

L'entrenador australià Gerard Hillier construeix aquesta situació de 4c4 (a mitja pista) utilitzant el plantejament original d'aquell 2c2 senzill però ric quant a matisos i detalls, que ja en el seu moment bategem amb el mateix nom. 

La jugadora amb pilota marca l'inici de cada acció enviant una primera passada a la seva companya situada a prop de la capçalera. Tot seguit, es desplaça cap a la “porta” central (assenyalada en blau). 

De forma paral·lela, la seva defensora ha d'envoltar un dels dos cons taronges (els més allunyats) per així configurar diferents escenaris que les atacants hauran de llegir, interpretar i resoldre: 

• Si la defensora es desplaça cap al con inferior (acció de perseguir), l'atacant continua el seu moviment i “arrissa” per rebre en cursa i intentar aprofitar el desajust. 

• En canvi, si la defensora opta per envoltar el con superior (acció de retallar i anticipar-se), l'atacant es mou en direcció a la línia de banda (flare). 

A partir d'aquí, tal com explica Hillier, el 4c4 es desenvoluparà segons els conceptes de joc lliure que cada equip tingui treballats i interioritzats.

Objectius / Continguts 

Atac

• Llegir i interpretar la resposta defensiva (per crear un avantatge): 

◦ Persegueix → Continuar el moviment, arrissar. 

◦ Retalla → Flare. 

• Respectar i optimitzar l’ocupació d’espais (sense pilota). 

• Sincronització en els moviments. 

• Ús eficient del pot. 

• Ràpida presa de decisió. 

• Resoldre connectant avantatges a partir de la recepció. 

Defensa

• Ocupació d’espais i triangle defensiu. 

• Dissociar treball al costat fort respecte al costat feble. 

• Gestionar la inferioritat (quan es produeix el desajust). 

• Encadenar esforços. 

Variants 

• Canviar la disposició inicial de les jugadores. 

• Ampliar o reduir la distància entre els cons (per concedir més o menys avantatge a l'atacant que rep). 

• Limitar el nombre de pots (per jugador i/o total per a l'equip atacant). 

• Limitar el temps d’acció. 

• Limitar el nombre de passades (verticalitat). 

• Permetre a l'equip atacant carregar el rebot ofensiu o, en canvi, jugar amb un únic llançament a cistella. 

• Si les atacants anoten, repeteixen.

 • Traslladar la dinàmica de lexercici a un 5c5 real.

Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.