“Joventut esportiva, societat activa”, un projecte que ens ensenya la realitat de la nostra ciutat

Article publicat el 28 de març de 2022 

Navegant per la pàgina de l’Ajuntament de Santa Coloma ens trobem, a la plana d’Esports, la informació d’un projecte posat en marxa per la Diputació de Barcelona aquest final de gener passat, que es diu “Joventut esportiva, societat activa” i que sembla que ha no te a la nostra ciutat la consistència que hauria de tenir. 

En la web de l’Ajuntament el projecte s’explica de la manera següent: “El projecte 'Joventut esportiva, societat activa' consisteix en la incorporació de la figura de l'educador esportiu als serveis d'atenció municipals a les persones perquè acompanyi els adolescents i joves (principalment de 12 a 18 anys) a la definició i realització d'activitats de caire esportiu, lúdic, saludable, inclusiu i innovador tant a l'àmbit de l'espai públic (parcs, places, etc.) com dels mateixos equipaments esportius i educatius (instal·lacions esportives, patis de les escoles i dels instituts, etc.) dels municipis. El projecte té dos objectius capitals: disminuir l'abandonament esportiu i el sedentarisme que es produeix a l'adolescència i la joventut, i afavorir i acompanyar els joves perquè generin el seu projecte de vida en equitat, sense exclusió, incloent-hi hàbits de vida actius i saludables”.

Indicant que per més informació i consultes qui estigui interessat es pot adreçar al correu electrònic: joventutesportiva@gramenet.cat".

Segons s’indica la pàgina www.alcaldes.eu, en referència a aquest projecte es que “la problemàtica que dona origen a aquest projecte és la constatació que l’adolescència és un moment en què conflueixen una demostrada tendència a l’abandonament de la pràctica esportiva i un augment dels factors de risc associats a problemes d’adaptació social i de salut (consums de substàncies nocives, conductes sexuals, estereotips de gènere, gestió del món virtual, bullying…). La pràctica esportiva es converteix en un element de protecció i prevenció que ajuda als adolescents a aprendre a gestionar i resoldre la pressió social des d’un espai neutre que no els fiscalitza.

Cartell del projecte "Joventut esportiva, societat activa" del Projecte Joventut Esportiva, Societat Activa BCN 

L’abandonament gradual de la pràctica esportiva amb l’arribada de l’adolescència és un fet rellevant. Les darreres dades de Catalunya, recollides en la publicació Els hàbits esportius dels escolars de Catalunya 2016, coordinada pel Consell Català de l’Esport, confirmen aquesta realitat: el percentatge de pràctica disminueix del 80,5% (4t-6è primària) al 71,1% (1r–2n ESO). Uns índexs que segueixen a la baixa a mesura que avança l’edat dels adolescents fins a situar-se en un 67,7% (3r–4t ESO) de pràctica d’activitat fisicoesportiva.

"En la web de l’Ajuntament el projecte s’explica de la manera següent: “El projecte 'Joventut esportiva, societat activa' consisteix en la incorporació de la figura de l'educador esportiu als serveis d'atenció municipals a les persones perquè acompanyi els adolescents i joves (principalment de 12 a 18 anys) a la definició i realització d'activitats de caire esportiu, lúdic, saludable, inclusiu i innovador tant a l'àmbit de l'espai públic (parcs, places, etc.) com dels mateixos equipaments esportius i educatius (instal·lacions esportives, patis de les escoles i dels instituts, etc.) dels municipis."

I la davallada en el pas de primària a secundària s’accentua en el cas de les noies, que és prop del doble que per als nois (noies, 16,9 punts menys, del 77 % a 6è de primària al 60,9 % a 4t d’ESO); nois, 9,5 punts menys, del 84% a 6è de primària al 74,5% a 4t d’ESO)”. 

Un estudi molt encertat que posa sobre la taula i de manera clara, el gran problema de l’atenció a l’esport que hi ha a la nostra societat i en concret a l’esport de la nostra ciutat.

Aquest projecte, segons la Diputació de Barcelona està dotat amb un pressupost de fins a 500.000 euros amb l’objectiu d’arribar a 10 municipis més grans de 20.000 habitants, pel que no s’entén que no s’hagi donat més publicat, al menys els clubs de basquetbol de la ciutat no han rebut més informació que la que es troba publicada al web oficial de l’Ajuntament. 

S’han d’aplaudir aquestes iniciatives però no es suficient amb informar, s’ha de ser més executius, evidentment el nostre Ajuntament el primer de tots que ha de promoure això, es la seva obligació i ha d’implicar a les corresponents entitats de la ciutat. Un dels problemes dels darrers anys d’aquest Ajuntament, pel que fa als esports ha estat la manca d’intervencionisme en l’esport de la ciutat essent subjecte passiu en la gran majoria de les vegades i desaprofitant oportunitats donades per les mateixes entitats esportives de la ciutat o d’altres organismes extern com es el cas que ens ocupa en aquest article. 

El projecte “Joventut esportiva, societat activa” ja no tracta només de la problemàtica que aborda el projecte sino de la manca d’execucions en el nostre esport, i en concret en el nostre basquetbol, i més especialment en l’esport de base de la ciutat, on el nostre Ajuntament ha de ser líder i agrupar els esforços de les entitats de Santa Coloma per no trobar-nos com estem ara, sense promocions ni previsions.

Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.