Una enquesta aclaridora

Publicat 13 d'octubre de 2019. 11.43 hores -Webmaster-.


Durant una setmana els entrenadors dels equips colomencs participants a la Copa SCG 2019 han tingut la opció d’opinar sobre el funcionament, millores i d’altres aspectes.


Dels 42 entrenadors, han votat un total de 24, el que es transforma en un 57% del total d’entrenadors dels clubs de la ciutat i el resultat ha estat aquest:


La puntuació es del 1 a 5, considerant 1 la pitjor nota i 5 la millor nota. Només s’indicaran els 3 resultats primers per apartat.


Informació de la Copa SCG des del responsable del vostre club


Puntuació 5: 52% / Puntuació 4: 35% / Puntuació 3: 9%


Informació de la Copa SCG a www.territoribc.com


Puntuació 5: 39% / Puntuació 4: 22% / Puntuació 3: 17%


Instal·lacions i col·laboració dels conserges


Puntuació 5: 57% / Puntuació 4: 31% / Puntuació 3: 4%


Relacions amb la resta de clubs durant la Copa SCG


Puntuació 5: 61% / Puntuació 4: 22% / Puntuació 3: 9%


Dels 42 entrenadors, han votat un total de 24, el que es transforma en un 57% del total d’entrenadors dels clubs de la ciutat "

Fotografia: www.territoribc.com

Valoració de l’arbitratge: Nivell


Puntuació 2: 35% / Puntuació 4: 22% / Puntuació 1: 18%


Valoració de l’arbitratge: Actitud


Puntuació 4: 26% / Puntuació 3: 26% / Puntuació 5: 13%


Valoració de les taules d’anotació: Satisfacció


Puntuació 5: 48% / Puntuació 4: 39% / Puntuació 3: 4%


Xarxes Socials: Presència de la Copa SCG


Puntuació 4: 39% / Puntuació 3: 35% / Puntuació 5: 17%


Xarxes Socials: Promoció de la Copa SCG per part dels clubs colomencs


Puntuació 3: 35% / Puntuació 4: 30% / Puntuació 5: 17%


Actes personalitzades


Puntuació 5: 35% / Puntuació 4: 26% / Puntuació 3: 17%


Model de competició (nivells)


Puntuació 5: 39% / Puntuació 4: 22% / Puntuació 3: 17%

.
fondo1.jpg

© 2007-2021. Versió 9. Webmaster David Parra - tbc@territoribc.com

  • Facebook icono social
  • Twitter
  • Instagram
  • Icono social Flickr
  • YouTube
  • Icono social Vimeo