Comunicat de la Federació Catalana de Basquetbol en relació al protocol COVID-19

Publicat 9 de setembre de 2020. 10.03 hores. -Webmaster-.


La Federació Catalana de Basquetbol ha fet públic el seu protocol en referència a la tornada a la normalitat competitiva, però pendent de la aprovació de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya.


El protocol complert el podeu trobar en el següent enllaç. Us adjuntem però, un extracte del mateix abans de que consulteu el protocol complert.


5.3. MESURES ESPECÍFIQUES PER ENTRENAMENTS I COMPETICIONS


5.3.1. SUBMISSIÓ A L’AUTORITZACIÓ PER PART DE L’AUTORITAT COMPETENT


L’FCBQ presentarà a la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física aquest protocol per tal que sigui aprovat pel que fa a la manera de desenvolupar els entrenaments, activitats esportives i competicions oficials. Un cop aprovat i autoritzat per la SGEAF, els Clubs i Entitats Esportives hauran de complir amb la normativa desenvolupada en aquest protocol.


5.3.2. CRITERIS DE L’FCBQ PER AL REINICI D’ENTRENAMENTS I COMPETICIONS


Amb la finalitat de possibilitar l’inici i desenvolupament dels entrenaments i competicions, l’FCBQ fixa com a criteris sobre els quals sustenten la prevenció i la protecció dels participants la vigilància de la salut, l’esforç de les mesures de control mèdic sobre els esportistes i el foment de la responsabilitat i compromís personal. Les mesures implementades en aquest protocol es mantindran tot el temps que es pugui considerar prou per a l’FCBQ per garantir la seguretat i protecció sobre els participants.


"La Federació Catalana de Basquetbol ha fet públic el seu protocol en referència a la tornada a la normalitat competitiva, però pendent de la aprovació de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya"

Fotografia: FCBQ

5.3.3. CONTROL MÈDIC DELS ESPORTISTES D’ENTRENAMENTS I COMPETICIONS


Les actuacions a realitzar en matèria de control mèdic dels esportistes en els entrenaments i la competició es portaran a terme principalment a establir mecanismes dirigits a identificar els símptomes de la COVID19.Tot i que no és obligatori aquesta temporada el reconeixement mèdic sí que és del tot aconsellable. Igualment sí que serà obligatori que tota persona que presenti símptomes compatibles amb la COVID19 segueixi les instruccions de les autoritats sanitàries i segueixi els criteris marcats per determinar o no si està infectat. Els Clubs hauran de tenir habilitats sistemes per a la presa de temperatura com un mecanisme per detectar possible contagi. Tot i això, al marge de l’obligació personal que s’estableix per a tots els participants del control diari de la temperatura. Aquest no podrà realitzar l’activitat esportiva si presenta una temperatura igual o superior als 37,5 graus centígrads. Compromís personal. Els mateixos participants han de ser els primers observadors de l’existència d’un possible contagi i davant del primer símptoma o coneixement de contacte amb un possible positiu, actuar en la forma prevista en el protocol, avisant a les autoritats, clubs i entitats i portant les pautes de comportament que se li determinin i fent la deguda quarantena. Per això:


• Assumiran aquest compromís per escrit(Acceptació de condicions per participar en activitats esportives federades amateurs i fulls de compromís) (ANNEX 1)


O Prendre’s la temperatura en el seu domicili abans de qualsevol entrenament o partit de competició.


O En cas de símptomes s’abstindran d’anar a l’entrenament o partit.


O Informarà el Club de la seva simptomatologia i seguirà les normes de quarantena tal com li indiqui l’autoritat sanitària.


Els Clubs hauran de portar controls d’assistència i la informació facilitada es conservarà per facilitar les tasques de rastreig en cas de contagi. Aquesta informació caldrà desar-la com a mínim trenta dies naturals.fondo1.jpg

© 2007-2021. Versió 9. Webmaster David Parra - tbc@territoribc.com

  • Facebook icono social
  • Twitter
  • Instagram
  • Icono social Flickr
  • YouTube
  • Icono social Vimeo