Comunicat de l'Ajuntament de Santa Coloma. Mesures contenció de la covid a l'àmbit esportiu

Publicat  23 de febrer de 2021. 10.12 hores. -Webmaster-.


L'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet mitjançant l'Àrea de Participació Ciutadana, Cultura i Esports, en un comunicat signat per el Regidor d'Esports, Daniel Salgado, adreçat a les entitats esportives de la ciutat, del dilluns 22 de febrer, informant sobre les noves mesures de contenció de la pandèmia.


Aquest es el comunicat íntegre:


Us fem a mans les novetats indicades pel Procicat per a darrera setmana.


Tot es manté, pràcticament igual, fins el dia 28 de febrer.


Us indiquem la novetat esportiva més important: Aprovació de la represa de les activitats extraescolars, d'esport escolar i lleure educatiu pels infants d'Educació Infantil i Primària.


El Procicat, dirigit pels departaments de Salut i Interior, ha revisat les mesures de prevenció i control vigents en l’actual context de la COVID-19 a Catalunya. En aquest sentit, ha decidit mantenir durant 7 dies més –del 22 fins diumenge 28 de febrer-, la totalitat de les mesures fins ara vigents, així com també aprovar una certa flexibilització, molt limitada, de mesures que han de permetre la represa de determinades activitats de caire social, sempre evitant l’aglomeració de persones i la interacció entre diferents bombolles. Així, d’una banda, s’autoritzen i es regulen les condicions de les activitats extraescolars i d’esport escolar, així com de les activitats de l’àmbit del lleure educatiu dirigides a infants que es troben en les etapes d’Educació Infantil i d’Educació Primària. També s’equipara l’esport federat i els consells esportius pel que fa a poder entrenar amb més de 6 persones i participar en les competicions permeses.


La decisió del Procicat respon a un context epidèmic marcat per una tendència a l’aplanament experimentat en els darrers dies de la corba epidèmica –i fins i tot per un mínim repunt d’alguns indicadors, com l’Rt-, després de dies en què el descens de la corba era més rellevant i continu. Arran d’aquest aparent canvi de tendència ocorregut aquests darrers dies, s’ha optat per mantenir una actitud de prudència en relació al gruix de les mesures, a l’espera de comprovar l’evolució dels indicadors durant els propers dies.


A més, en aquests moments, la pressió assistencial és encara molt alta. Aquest nivell d’ocupació, combinat amb la presència de la variant britànica més infectiva que pot revertir a l’alça la corba d’infecció, aconsella mantenir aquelles mesures que tenen per finalitat limitar la mobilitat i la interacció social per reduir el nivell de contagis i que van associades a un missatge a la ciutadania basat en la precaució i la contenció.


En aquest sentit, es manté vigent la limitació de l’entrada i sortida de persones de Catalunya, exceptuant aquells desplaçaments adequadament justificats, i també el confinament de perímetre comarcal. El confinament nocturn no varia i continua establert entre les 22h i les 6h.


Per últim, en l’àmbit esportiu, les instal·lacions i equipaments en espais tancats poden seguir oberts amb aforament al 30% i amb activitats grupals limitades a 6 persones i amb ús obligatori de mascareta; els que són a l’aire lliure seguiran oberts amb un aforament del 50% i control d’accés.


"A més, en aquests moments, la pressió assistencial és encara molt alta. Aquest nivell d’ocupació, combinat amb la presència de la variant britànica més infectiva que pot revertir a l’alça la corba d’infecció, aconsella mantenir aquelles mesures que tenen per finalitat limitar la mobilitat i la interacció social per reduir el nivell de contagis i que van associades a un missatge a la ciutadania basat en la precaució i la contenció."

Fotografia: Ajuntament de Santa Coloma

Alhora, ús recordem les mesures Covid 19 vigents, a l’àmbit esportiu, i que s’apliquen a l’esport català:


 • Nou confinament perimetral comarcal de dilluns a diumenge.

 • Instal·lacions i equipaments coberts: aforament del 30%, limitació a 6 persones i ús de mascareta en activitats grupals.

 • Pavellons: L’oficina d’activitats informa que s’obren els pavellons municipals a partir dels dilluns dia 8 amb els horaris de temporada habituals.

 • La limitació a 6 persones recordeu que no afecta als grups federats.

 • Es poden fer activitats esportives en instal·lacions descobertes en grup limitades a un màxim de 6 persones, inclòs el professor/a o monitor/a, si n’hi ha. La mateixa limitació s’aplica a les classes d’activitats esportives que es practiquen individualment o en grups de menys de sis persones.

 • Instal·lacions descobertes: L’oficina d’activitats informa que es mantenen els horaris de les pistes exteriors actuals.

 • La limitació a 6 persones recordeu que no afecta als grups federats.

 • Instal·lacions i equipaments esportius a l’aire lliure obertes amb un aforament màxim del 50%, control d’accés i un màxim de 6 persones.

 • Les piscines cobertes només podran tenir un 30% d'aforament i no es permeten les activitats grupals (es permet l'ús de vestidors).

 • Les activitats extraescolars només es poden fer amb integrants del grup bombolla classe.

 • NO ES PERMET la utilització d'equipaments esportius no supervisats.

 • L'hora d'obertura i tancament es manté de 06:00h del matí a 21:00h de la nit.

 • Les activitats professionals no estan afectades per aquestes limitacions.

 • Represa de les competicions que donen accés a categories estatals.


Recordeu que aquestes noves mesures son d’obligat compliment


Si voleu ampliar la informació, poder visitar aquest enllaç


https://esport.gencat.cat/ca/detalls/noticia/comunicat-mesures-6feb21fondo1.jpg

© 2007-2021. Versió 9. Webmaster David Parra - tbc@territoribc.com

 • Facebook icono social
 • Twitter
 • Instagram
 • Icono social Flickr
 • YouTube
 • Icono social Vimeo