Cal que indiqueu les dades obligatòries (*) i els equips a inscriure. Els equips inscrits no estaran inscrits oficialment fins que no es rebi el justificant de pagament del torneig i la organització us respongui afirmativament.

Recordeu que els vostres equips hauran de tenir la llicència federativa activada pel tal de que tinguin cobertura sanitària en cas de lesió. La organització no es fa responsable d'aquest tema.
*
*
*
*

Indiqueu els equips a inscriure

Categoria Premini

Categoria Mini


Dossier Copa SCG 2022