Exercici de Treball de bloquejos encadenats des del 3c3 (atac i defensa)

Article publicat el 24 de maig de 2022

Exercici de l'entrenador Eduardo Burgos, publicat el maig del 2022 a la seva pàgina web 

Un dels meus exercicis d'entrenament favorits és treballar "SITUACIONS DE 3C3 ENCADENANT BLOQUEJOS", m'agraden aquest tipus d'exercicis per diferents motius:. 

1) Treballant 3c3 ens apropem a situacions reals de joc dins del 5c5. En comptades ocasions hi participen més de tres jugadors en una acció ofensiva. 

2) Podem entrenar multitud d'accions en atac i defensa en encadenar els bloquejos, bloquejos directes i indirectes (verticals, horitzontals, en diagonal, cecs, Split etc ), talls, portes-darrere, Distribució des del pal baix, pal alt-post baix, etc. 

3) Afavoreix el joc per triangles, l'ocupació d'espais i la cerca d'una passada més. 

4) Ajuden a millorar les lectures defensives, les preses de decisions i l'entesa del joc.

UN EXEMPLE D'ENCADENAR BLOQUEJOS DES DEL 3C3

Diagrama nº1 (Horitzontal-CROSS SCREEN) + Diagrama nº2 (Diagonal-BACK SCREEN) 

Iniciem l'exercici com s'aprecia al gràfic nº1, el jugador nº1 es va botant cap a un dels costats, el jugador nº2 situat en aquesta banda s'enfonsa i talla bloquejant sota l'anella (Bloqueig indirecte horitzontal), al jugador nº3 que talla des de ella costat contrari (a aquesta acció se la coneix amb el nom de CROSS SCREEN). El jugador nº2 després de bloquejar puja de forma perpendicular a substituir el nº1.

Aquest bloqueig horitzontal l'encadenarem com s'observa al gràfic nº2 amb un bloqueig indirecte en diagonal, de manera que el jugador nº3 bloqueja per l'esquena el defensor del jugador nº1 (BLOQUEIG CEC o BACK SCREEN), el jugador nº2 pot passar al jugador nº1 per finalitzar sota cèrcol, o pot passar al jugador nº3 que puja a dalt de la posició de ràfec. El jugador nº1 de no rebre se'n va al costat contrari, estaríem de nou col·locats de manera que podríem seguir encadenant aquests bloquejos de forma indefinida fins a buscar cistella (no més de 24 segons, per buscar situacions reals de joc). 

Aquest tipus d'exercici que cal iniciar pels dos costats se sol fer primer sense defensa per agafar l'hàbit de l'encadenament de bloquejos i posteriorment incorporant defensors.

Comentaris
* El correu electrònic no es publicarà al lloc web.